2016ko Landa-eremuko eta Hiri-eremuko Ondasun Higiezinen gaineko Zergen erroldak jendaurrean ikugai daude / Exposición padrones de Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica y Urbana del año 2016. Bando