2016ko zabor-bilketaren tasaren errolda erakusgai dago / Exposición padrón de la Tasa de recogida de basuras año 2016. Bando

2016ko Landa-eremuko eta Hiri-eremuko Ondasun Higiezinen gaineko Zergen erroldak jendaurrean ikugai daude / Exposición padrones de Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica y Urbana del año 2016. Bando

Lan poltsa baten berehalako osaketa, aldi baterako administrari laguntzaile zerbitzuak emateko. Oinarriak

Creación de bolsa de trabajo de forma inmediata, para la prestación de servicios temporales como Auxiliar Administrativo. Bases

2016ko Izaera Bereziko Ondasun Higiezinen gaineko Zergen erroldak jendaurrean ikusgai daude. / Exposición del Padrón de Impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales del año 2016. Bando

Zuiako Kuadrillakoak diren ziklomotorren arauzko inspekzio teknikoa egiteko, datozen egunetan IATaren unitate mugikorra egongo da bertan. Kartela

Con motivo de proceder a la inspección técnica reglamentaria de los ciclomotores pertenecientes a la Cuadrilla de Zuia, en próximas fechas se desplazará la Unidad Móvil I.T.V. Cártel