Ordenantza fiskalak

Landa- eta hiri-ondasun higiezinen gaineko zerga.

Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga.

Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga.

Jarduera Ekonomikoen gaineko zerga.

Bide publikoetako lurzoruaren, zorupearen edo lurgainaren bakarreko erabileragatik edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasa.

Zerbitzu publikoak emateagatik edo administrazio-jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza.

Zerbitzuak emateagatik eta jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza.

 

Ordenantza arautzaileak eta araudiak

 

Araudia

Sologana gizarte etxeko araudi orokorra.

 

Ordenantza arautzaileak

Diru-laguntzak eta laguntzak arautzen dituen ordenantza.

Arratzua-Ubarrundiako udalerriko kontzejuei diru-laguntzak emateko ordenantza espezifikoa.

Txakurrak babestea eta edukitzea arautzen duen ordenantza.

Aldez aurreko komunikazioa edo erantzukizunpeko adierazpena behar duten obren udal ordenantza.

Langara Ganboako ur edangarriaren horniketa-zerbitzua arautzen duen ordenantza.

Arratzua-Ubarrundiako udalerrian dagoen Landa parkearen erabilera publikoa arautzen duen udal ordenantza.

Ezkontza zibilak nola egin arautzen duen ordenantza.

Kaleko salmenta arautzen duen ordenantza.

Kaleko salmenta arautzen duen ordenantzaren lehenengo aldaketa.

Plan estrategikoak

2016-2018 epealdirako Arratzua-Ubarrundiako Udalaren diru-laguntzen plan estrategikoaren lehenengo aldaketa.

2016-2018 epealdirako Arratzua-Ubarrundiako Udalaren diru-laguntzen plan estrategikoaren bigarren aldaketa.